Wyniki konkursu dot. zbiórki archiwaliów z Łukowego (GALERIA)

                           

LISTA LAUREATÓW (BENEFICJENTÓW)

szkolnego konkursu na najstarsze i najciekawsze archiwalia (fotografie, dokumenty, przedmioty) związanych z historią naszej miejscowości zorganizowanego w ramach projektu ?Szlak osobliwości historycznych i przyrodniczych – szansą na rozwój i promocję potencjału turystycznego wsi Łukowe?.

W odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące w/w zadania, akces do przedmiotowego konkursu zgłosiły następujące osoby przesyłając poniżej wyszczególnione dokumenty: Czytaj dalej